Indikacije

Indikacije za lečenje

 •      Bolesti gastrointestinalnog trakta ( digestivnog trakta ) : akutna i hronična zapaljenje jednjaka, refluks želudačne kiseline u jednjak, akutna i hronična zapaljenja želuca i dvanaestopalačnog creva, različiti poremećaji varenja ( npr. dispepsije ) i zapaljenske i funkcionalne bolesti tankog i debelog creva ( enteritisi, enterokolitisi, kolike, Кronova bolest, ulcerozni kolitis, iritabilni kolon, postradijacioni kolitis )
 •     Oboljenja hepatobilijarnog trakta i gušterače ( pankreasa ) : rekovalescencija posle akutnog infektivnog i toksičnog zapaljenja jetre, hronična zapaljenja jetre, početni stadijumi hipertrofične ciroze jetre, hronično nekalkulozno zapaljenje žučne kese i žučnih puteva, stanja posle hiruškog odstranjanja kalkulusa i hronično zapaljenje gušterače bez sklonosti ka čestim recidivima.
 •      Bolesti metabolizma: lakši i srednje teški oblici šećerne bolesti i gojaznost
 •     Bolesti bubrega i mokraćnih puteva: hronična zapaljenja mokraćnih puteva, mikrolitijaza, litijaza gde postoji mogućnost kod spontane eliminacije kalkulusa, stanja posle hiruškog odstranjenja kalkulusa, stanja posle operacija mokraćnih puteva, toksična oštećenja bubrega i hronično zapaljenje prostate
 •    Кardiovaskularne bolesti: povišen krvni pritisak u labilnom obliku i lakši oblici u stabilizovanom stanju i hronična oboljenja perifernog krvotoka
 •      Bolesti hematopoeznog sistema : sideropenijska anemija i anemije usled hipohlorhidrije
 •     Reumatološka oboljenja: vanzglobni reumatizam ( reuma mekih tkiva ), degenenerativni reumatizam i hronični zapaljenski reumatizam  u fazi remisije
 •      Posttraumatska i postoperativna stanja različitih sistema organa
 •     Ginekološka oboljenja: hronična zapaljenja unutrašnih genitalnih organa u fazi remisije, funkcionalno –  morfološki poremećaji i stanja posle hiruških intervencija
 •     Lečenje i rehabilitacija dece : hronično zapaljenje želuca sa hiper ili hipoaciditetom, ulkusna bolest ( čir ), dečji recidivirajući  enterokolitisi i hronični enterokolitisi, stanja posle preležanog virusnog hepatitisa, hronična oboljenja jetre bez znakova dekompenzacije, šećerna bolest ( diabetes mellitus tip 1 ), mikrolitijaza, kristalurija, stanja posle odstranjenja kalkulusa, sklonost ka stvaranju recidiva kalkuloze i recidivirajuće urinarne infekcije

Кontraindikacije za lečenje odraslih i dece u Vrnjačkoj Banji

 •   Akutna oboljenja, infektivne bolesti, tuberkuloza pluća i drugih organa, maligne neoplazme i maligne hemopatije, venerične bolesti, hronične bolesti u stadijumu pogoršanja toka i komplikacija, parazitarna oboljenja, obilna i česta krvarenja ma kog porekla, kaheksija, psihoze i epilepsija.